Till huvudinnehåll

Vi ser till att ni lyckas

För att genomföra en lyckad aktivitetstävling på en arbetsplats krävs det rutin och erfarenhet, men även en hel del tid. För att göra det enkelt för er är vi med hela vägen, från start till mål. Vår projektledare tar hand om planeringen och ser till att tävlingsupplägget skräddarsys för att ni ska uppnå bästa möjliga resultat.

En tävling varar vanligtvis 4 veckor. När vi tillsammans har bestämt vilken tidspunkt som passar er bäst, tar vi fram marknadsföringsmaterial som ni kan använda för att kommunicera aktiviteten internt. Vi hjälper er sedan med anmälningsförfarandet, antingen genom att sätta upp en specifik anmälningssida för just ert företag eller också samlar vi in medarbetarnas e-postadresser via en kontaktperson. 

I lagom tid före tävlingsstart skickar vi ut e-post till samtliga deltagare med instruktioner och inloggningsuppgifter. Varje medarbetare registrerar sig sedan själv som deltagare och får tillgång till en personlig tävlingssida.

Efter avslutad tävling tar vi fram specifik statistik till dig som uppdragsgivare som bl.a. visar hur många som fullföljde satsningen och hur många som uppnått tillräcklig mängd daglig motion. Ni har även möjlighet att utforma egna utvärderingar för att få svar på frågor som rör just er organisation och ert hälsofrämjande arbete. Vi sammanställer all information och gör en rapport färdig att presentera för att påvisa det positiva resultat som aktiviteten givit ert företag.

 

Loading...